Miasta Partnerskie Jeleniej Góry

niemcy NiemcyBautzen
niemcy NiemcyBoxberg
WłochyCervia
ChinyChangzhou
niemcy NiemcyErftstadt
czechy CzechyJablonec nad Nisou
niemcy NiemcyHeidelberg
dania DaniaRanders
ukraina UkrainaSiewierodonieck
meksyk MeksykTequila
usa USA Tyler
finlandia FinlandiaValkeakoski
RosjaVladimir
czechy CzechyLiberec
polska PolskaMiędzyzdroje

Bautzen – niemieckie miasto partnerskie Jeleniej Góry, z którym współpraca rozwija się od 1987 r. Umowy partnerskie podpisano 22.5.1993 i 15.4.1994 roku. Współpraca między miastami obejmuje następujące dziedziny: kulturę, sztukę szkolnictwo, turystykę, sport, ochronę środowiska, gospodarkę miejską, wymianę młodzieży. Corocznie 26 maja organizowane jest Święto Miasta Bautzen „Wiosna Budziszyńska”, na które zapraszani są przedstawiciele miast partnerskich – wśród nich Jelenia Góra. W ramach „Września Jeleniogórskiego” również przedstawiciele Bautzen są gośćmi Jeleniej Góry.

Boxberg/O.L. – Boxberg/Oberlausitz, Gmina w niemieckiej Saksonii w Niemczech, 40 km od granicy w Zgorzelcu.  Umowę partnerską podpisano 13 stycznia 2012 r. Współpraca i wymiana doświadczeń obejmuje: przygotowywania i realizacji wspólnych projektów unijnych, oświaty, kultury i sztuki, przemysłu, handlu i rolnictwa, współpracy społeczności lokalnych.

Cervia – jest niewielką miejscowością ze źródłami solankowymi, gdzie prowadzi się m.in. leczenie dróg oddechowych, a współistnieje w nadmorskim pasie innych miejscowości, nazywanych „adriapolis”. Na głównym rondzie w Cervii został ułożony z kwiatów herb Jeleniej Góry, a obok stoi drewniana rzeźba Karkonosza.  W Jeleniej Górze w Cieplicach jest ulica Cervii. Żywsze kontakty miedzy Cervi, a Jelenią Górą wygasły w końcu lat 70-tych, kiedy Włosi byli ostatni raz z oficjalną wizytą w Karkonoszach. W 2006 roku w Cervii odbyło się spotkanie przedstawicieli miasta Jeleniej Góry na które zaproszeni zostali także goście z miast partnerskich Cervii, czyli Ravenna i Forlì.
2 kwietnia 1976 roku ówczesny burmistrz Jeleniej Góry, Kazimierz Żurawski oraz Ivo Rosetti, burmistrz włoskiego miasta Cervi podpisali umowę o współpracy. 8 października 1999 roku odnowiono umowę w celu intensyfikacji jej realizacji. Współpraca obejmuje wymianę turystyczną, wymianę doświadczeń między przedsiębiorstwami miejskimi i środowiskami szkolnymi oraz wzajemną promocję miast. W 2016 roku w 40 -lecie współpracy przy ul. Cervi obok Hotelu Cieplice został odsłonięty pomnik upamiętniający 40-lecie współpracy obu miast. Jest to herb Cervi wykonany przez artystę Mirosława Kullę z Jeleniogórskiego Centrum Kultury. W uroczystości odsłonięcia herbu uczestniczył Enrico Delorenzi, przewodniczący rady miasta Cervi. Oprócz wieloletniej współpracy pomiędzy miastami łączy ich symbol jelenia w herbie, a także wymiana nazwy ulic miast miastem partnerskim. W Jeleniej Górze ulice nazwano ulica Cervi, a w Cervi ulica nosi nazwę Jelenia Góra. Dodatkowo oba miasta mają także identyczne ogrody, które zostały zaprojektowane przez Annę Rychlewską i zrealizowane wraz z jej uczniami. Natomiast w 40 rocznicę współpracy w Cervi powstał identyczny skwer istniejący już w Cieplicach. W 2017 roku Burmistrz Cervi Lucca Coffari przyjechał do Jeleniej Góry w celu rozwoju turystyki, wymianie pomysłów i projektów na współpracy pomiędzy dwoma miastami. Od kilku lat współpraca została wzbogacona także w zakresie fotografii, w związku z tym odbyła się również wystawa fotograficzna.

Changzhou – miasto położone we wschodnich Chinach, w prowincji Jiangsu. Miasto liczy aż 5 milionów mieszkańców. Początki współpracy sięgają 2009 roku. Główne kierunki partnerstwa to turystyka i rozwój współpracy turystycznej, a także wymiana doświadczeń w dziedzinie nauczania wyższego.

Erftstadt miasto w Nadrenii, północnej Westfalii w dolinie rzeki Erft w Niemczech. Umowa pomiędzy miastami zawarta została 8 lipca 1995 roku. Przez ponad 25 lat miasta współpracują w dziedzinie kultury, sztuki, turystyki i edukacji. Podczas wielkiej powodzi w lipcu 2019 roku, Jelenia Góra zaangażowała się w pomoc dla partnera.

Jablonec nad Nysą – najbliżej położone miasto partnerskie Jeleniej Góry, położone w Czechach w odległości zaledwie 59 kilometrów. Umowę o wzajemnej współpracy podpisano 18 grudnia 2007 roku. Współpraca między miastami obejmuje wzajemną promocję miast, wymianę turystyczną, nawiązywanie współpracy pomiędzy podmiotami turystycznymi i gospodarczymi; poszukiwanie rozwiązań służących stworzeniu wspólnej oferty turystycznej; wymianę kulturalną, turystyczną i gospodarczą.

Heidelberg – miasto w Badenii-Wirtembergii, w regionie Rhein-Neckar-Odenwald w Niemczech, położone nad rzeką Neckar w Niemczech. Kontakty między Jelenią Górą a Heidelbergiem zostały nawiązane na początku lat 90 – tych, dzięki partnerstwu Jeleniej Góry z Bautzen, które jest jednocześnie miastem partnerskim Haidelbergu. Kontakty te koncentrowały się m.in. na uczestnictwie jeleniogórskiej młodzieży w Sportowych Igrzyskach Miast Partnerskich, które co roku odbywają się rotacyjnie w jednym z czterech miast: Jelenia Góra – Jablonec – Heidelberg – Bautzen, jak również organizowaniu wystaw lokalnych artystów, czy inicjowaniu wydarzeń kulturalnych. Działająca od blisko 10 lat w Heidelbergu „Inicjatywa Partnerstwa z Polską” dołożyła także wielu starań, aby zintensyfikować kontakty na gruncie kultury, sztuki, sportu czy wymiany mieszkańców.

Randers – miasto położone jest w północno – wschodniej części Danii, jest szóstym co do wielkości miastem w kraju. Dzięki atrakcyjnemu położeniu wśród jezior i lasów, rozwinęło swoją funkcję turystyczną, ale także jest ośrodkiem kulturalnym i handlowym. Umowę partnerską między miastami podpisano 22 listopada 1991 roku. Najbardziej intensywny okres współpracy przypadał na początek lat 90-tych i dotyczył przede wszystkim wymiany doświadczeń z zakresu funkcjonowania instytucji miejskich. Ważnym elementem były również kontakty między szkołami i instytucjami samorządowymi.

Siewierodonieck – miasto we wschodniej Ukrainie w obwodzie ługańskim. W dniu 28.05.2006 roku podpisano umowę o nawiązaniu współpracy partnerskich między miastami. W umowie zapisano kierunki współpracy. Współpraca będzie obejmować m. in. sferę ekonomiczną, politykę społeczną, ochronę zdrowia i wypoczynku, oświatę i działalność naukową, turystykę i sport oraz kulturę i sztukę.

Tequila – miasto położone jest w środkowo-zachodniej części Meksyku, w stanie Jalisco, ok. 60 km od stolicy stanu Guadalajara. Tequila leży na wysokości 700 m n.p.m. w sferze klimatu równikowego. Miasto zawdzięcza swój rozwój produkcji znanego na całym świecie alkoholu wytwarzanego z soku agawy – tequili. Jak dotąd, ze względu na sporą odległość pomiędzy miastami (10.000km), zorganizowano dwie oficjalne delegacje: meksykańską w Polsce w 2001 r. oraz polską w Meksyku w 2003 r., będące raczej wyrazem intencji współpracy niż realną współpracą. Wstępne porozumienie podpisano 17.03.2001 roku z inicjatywy strony meksykańskiej. Główne kierunki współpracy zawarte w podpisanym porozumieniu to: wymiana na polu kultury i sztuki, turystyki i sportu, przemysłu, handlu, rolnictwa.

Tyler – miasto w północno – wschodniej części Teksasu, około 150 mil na wschód od Dallas w USA. Miasto rozwija się w różnych kierunkach – edukacja, opieka zdrowotna, usługi. Tyler znane jest jednego z siedmiu w USA ogrodów różanych. Umowę partnerską podpisano 01.01.1991 roku. Współpraca obejmuje kontakty oświatowe, kulturalne. Staże naukowe w Tyler odbywali przedstawiciele jeleniogórskich środowisk akademickich oraz urzędnicy samorządowi i politycy lokalni. Rozwinęła się ścisła współpraca między instytucjami jeleniogórskimi np. Biblioteką Publiczną, Muzeum Przyrodniczym, Kolegium Języków Obcych. Przedstawiciele Jeleniej Góry uczestniczyli w obchodach 150-lecia Tyler. Ostatnia wizyta gości z USA odbyła się w 2016 roku.

Valkeakoski – miasto południowej w Finlandii. W latach siedemdziesiątych w ramach polityki „otwarcia na świat” nielicznym miastom umożliwiono nawiązywanie kontaktów z samorządami krajów kapitalistycznych. 22.09.1979 roku Jelenia Góra podpisała umowę o współpracy z Valkeakoski w Finlandii. Współpraca przebiega w płaszczyznach : kultura, sztuka, turystyka i sport, ochrona środowiska, metody zarządzania gospodarką miejską. Współpracę między miastami aktywnie wspiera działające od wielu lat Towarzystwo Polsko-Fińskie i Fińsko-Polskie.

Międzyzdroje –  porozumienie o współpracy zostało podpisane w dniu 23 września 2009 r w Jeleniej Górze, obejmujące podejmowanie wspólnych działań w dziedzinie kulturalnej, turystycznej, sportowej i gospodarczej. Formalne nawiązanie współpracy nastąpiło poprzez podjęcie uchwały nr LV/569/10 rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 czerwca 2010r. Współpraca obejmowała lata 2009 – 2011. Odnowienie  współpracy nastąpiło w 2020 roku i jest kontynuowane.

Liberec – miasto w północnych Czechach nad Nysą Łużycką, stolica kraju libereckiego. Współpraca będzie realizowana poprzez wzajemnie poznawanie historii, kultury i obyczajów naszych miast, tworzenie warunków do promocji Jeleniej Góry i Liberca oraz informacji dotyczących atrakcji i oferty turystycznej miast. Miastu zależy również na rozwijaniu współpracy kulturalnej, wymianie zespołów sportowych oraz uczniów z placówek oświatowych. Kolejnym polem porozumienia będzie tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy gospodarczej naszych regionów czy aplikowanie o środki transgraniczne. Liberec od nowego partnera – Jeleniej Góry, otrzyma również wsparcie w staraniach o złożenie w tym roku wniosku do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury (EKSK) w roku 2028.

Vladimir – (Włodzimierz) – miasto w centralnej Rosji, 180km na wschód od Moskwy, dawna stolica Rusi. Umowa partnerska z Jelenią Górą została podpisana w grudniu 1996 roku. 3 marca 2022 roku po napaści zbrojnej na Ukrainę przez wojska rosyjskie współpraca partnerska została zakończona.

Najbardziej oddalone od Jeleniej Góry miasta partnerskie to : Changzou, Tyler, Tequila.
Changzou oddalone jest o 8236 km, Tyler oddalone jest o 8587 km, a Tequila aż o 10114 kilometrów.

W czerwcu 2021 roku w Jeleniej Górze, na Wzgórzu Kościuszki, dzięki inicjatywie młodzieży z 2 klasy technikum leśnego Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych, Bursy Szkolnej oraz władz miasta, powstała Aleja Miast Partnerskich Jeleniej Góry. Powstałe klomby symbolizują najbardziej charakterystyczne cechy danych miast – np. Cervia słynie z wydobycia soli, a Bautzen ma piękne mury starego miasta. Boxberg to miasto przemysłowe, ale ma piękne tereny rekultywacyjne.