Lista Podjazdów

Lista zdobytych przeze mnie podjazdów.

Podjazdy5000-5999m4000-4999m3000-3999m2000-2999m1000-1999m
Europa--6177188
Azja5473820
Ameryka Południowa5544117-
Ameryka Północna-5347731
Afryka-1177014
Australia---213
Oceania-1221
Razem1065107383267

10 podjazdów powyżej 5000 metrów n.p.m.
65 podjazdy powyżej 4000 metrów n.p.m.
107 podjazdy powyżej 3000 metrów n.p.m.
383 podjazdów powyżej 2000 metrów n.p.m.
267 podjazdów poniżej 2000 metrów n.p.m.